Stužkonoska švestková

Bizardní, až 5 cm dlouhé, šedohnědé housenky s párem krátkých trnů na hřbetní části 1. a 8. zadečkového článku a jedním delším trnem na 5. zadečkovém článku. Housenky se vyskytují od konce dubna do června na různých druzích peckovin.

Bizardní, až 5 cm dlouhé, šedohnědé housenky s párem krátkých trnů na hřbetní části 1. a 8. zadečkového článku a jedním delším trnem na 5. zadečkovém článku. Housenky se vyskytují od konce dubna do června na různých druzích peckovin. Ve  volné přírodě rovněž na hlohu a trnce. druh se vyskytuje v teplejších oblastech, většinou jednotlivě. Škodlivá přemnožení nejsou známa. motýli létají od června do srpna. Ochrana není potřebná.