Můra zelná, Můra černá

Můra zelná má 35 - 45 mm dlouhé, lysé, buď zelené, hnědé až černé housenky se světlejší hřbetní linií a širšími, žlutými páskami na bocích. Na 8. článku zadečku mají malý hrbol. Housenky můry černé jsou pestřejší. Základním zbarvením je špinavě zelené, vzácněji hnědé.

Příznaky: Můra zelná má 35 - 45 mm dlouhé, lysé, buď zelené, hnědé až černé housenky se světlejší hřbetní linií a širšími, žlutými páskami na bocích. Na 8. článku zadečku mají malý hrbol. Housenky můry černé jsou pestřejší. Základním zbarvením je špinavě zelené, vzácněji hnědé. Na hřbetní straně 1., 2. a 8. článku zadečku mají výrazné tmavé skvrny. Na 8. zadečkovém článku je rovněž malý hrbol. motýly můry černé jsou ve srovnání s můrou zelnou tmavší a mají výraznou bílou ledvinovitou skvrnu na předních křídlech.
Význam: Oba druhy jsou významnými škůdci košťálovin, avšak při přemnožení napadají jak jahodník, maliník, ostružiník a další druhy drobného ovoce, tak ovocné dřeviny a révu vinno.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Oba druhy jsou široce polyfágní. Můra zelná dává přednost brukvovitým rostlinám. housenky žijí na bylinách, tak, především housenky můry černé, na mnoha druzích dřevin.
Vývojový cyklus: Tyto druhy mají 2. generace v roce. Motýli přezimující generace létají v červnu a červenci, motýli letní generace v srpnu a září. Housenky z vajíček nakladených motýli přezimující generace žijí v červenci a srpnu, housenky letní generace v září až říjnu. housenky se kuklí v zemi. Přezimují kukly.
Ekologie: Housenky jsou napadány řadou entomopatogenních mokroorganismů, predátorů a parazitoidů. Tento tlak obvykle stačí, kromě napadení košťálovin, k udržení housenek pod hladinou škodlivosti.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených antagonistů vyřazením širokospektrých insekticidů a podpora diverzity agroekosystému.
Přímá: Let motýlů je již několik desetiletí monitorován světelnými lapači. Při výrazném zvýšení úlovků motýlů (údaje Státní rostlinolékařské správy) je potřebné věnovat zvýšenou pozornost výskytům vajíček a housenek těchto druhů. Při přemnožení použít ekotoxikologicky vhodné přípravky. Ve zkouškách je použit vaječných parazitoidů rodu trichogramma.