Můry rodu Orthosia

Středně velké (před kuklením 35 - 40 mm dlouhé), lysé housenky můr zbarvené zeleně, zelenohnědě, zelenošedě apod. Housenky mají na bocích a na hřbetě světlou pásku. Základní zbarvení housenek je doplněno drobnými světlejšími skvrnami.

Příznaky: Středně velké (před kuklením 35 - 40 mm dlouhé), lysé housenky můr zbarvené zeleně, zelenohnědě, zelenošedě apod. Housenky mají na bocích a na hřbetě světlou pásku. Základní zbarvení housenek je doplněno drobnými světlejšími skvrnami.
Význam: Housenky můr rodu Orthosia napadají v období po odkvětu jak listy, tak mladé plody jabloní, broskvoní aj.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Druhy rodu Orthosia jsou široce polyfágní. Z ovocných dřevin žijí na jabloních, hrušních, všech peckovinách, ale i maliníku a ostružiníku. Jarnice hladká napadá rovněž jahodník. Tento rod můr se velmi hojně vyskytuje v lesích, kde se housenky živí listy dubů, topolů, vrb, jilmů a mnoha dalších listnáčů.
Vývojový cyklus: Všechny uvedené druhy rodu Orthosia mají jednu generaci v roce. Motýli létají od března do května. Housenky se vyskytují od května do června. Kuklí se v povrchové vrstvě půdy, aniž by si předly zámotek.
Ekologie: Většina druhů Orthosia má těžiště svého výskytu v lesích, příp. v parcích a v pobřežních porostech kolem řek. Proto bývají těmito můrami nejvíce napadány sady v blízkosti těchto porostů.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora a ochrana přirozených antagonistů z řádu hmyzu a hmyzožravného ptactva.
Přímá: Při výskytu více než 2 housenek tohoto rodu na 100 květních rozet je účelné ošetření buď ekotoxikologicky vhodnými organofosfáty (např. phosalone), nebo inhibitory tvorby chitinu (diflubenzuron, teflebenzuron aj.).