Můry rodu Acronicta

Středně velké housenky, před kuklením dosahující délky až 35 mm. Housenky jsou pestře zbarvené a na rozdíl od  housenek většiny ostatních druhů můr jsou porostlé hustými dlouhými chlupy. Motýli jednotlivých druhů jsou si velmi podobní. Na podkladě základního šedého zbarvení mají motýli černé šípovité kresby.

Příznaky: Středně velké housenky, před kuklením dosahující délky až 35 mm. Housenky jsou pestře zbarvené a na rozdíl od  housenek většiny ostatních druhů můr jsou porostlé hustými dlouhými chlupy. Motýli jednotlivých druhů jsou si velmi podobní. Na podkladě základního šedého zbarvení mají motýli černé šípovité kresby.
Význam: Přestože se jedná o poměrně hojně druhy můr, k jejich škodlivým výskytům dochází jen zcela výjimečně. Důvodem je mj. to že housenky žijí jednotlivě a vyskytují se až v druhé polovině vegetace, kdy sporadicky žír na listech již není škodlivý.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Housenky šípověnky trnkové, meruňkové a jívové žijí z ovocných dřevin na jabloních, hrušních, slivoních, třešních ale i na maliníku a jahodníku. Kromě toho se živí i listím mnoha dalších dřevin, např. vrb, topolů, olší, lip, bříz, a hlohů. Šípověnka hojná se vyvíjí především na bylinách, např. na šťovících a kopřivách, ale i na polokeřích, jako jsou borůvky a vlochyně. Z pěstovaných rostlin nejčastěji napadají maliník, ostružiník a jahodník.
Vývojový cyklus: Všechny uvedené druhy mají buď dvě úplné, nebo alespoň částečnou druhou generaci. Motýli létají od května do srpna. Housenky přezimující generace se vyskytují v srpnu a září předchozího roku. Housenky, z nichž se vyvíjí motýli letní generace se vyskytují v červnu a červenci. Přezimují kukly.
Ekologie: Poměrně hojně se vyskytující housenky jsou napadány mnoha druhy parazitoidů, např. lumčíky, lumky a kuklicemi.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora užitečných organismů.
Přímá: Nebývá potřebná.