Pestroskvrnka hlohová

Modrozelené až hnědošedé housenky jsou charakteristické dvěma páry krátkých trhů na 11. článku a šikmými příčnými pruhy na bocích a k hřbetní části 4. článku těla. Housenky se vyskytují v dubnu až červnu především na trnce a hlohu, z ovocných dřevin na peckovinách, hlavně na švestce domácí, ale i na jabloní.

Modrozelené až hnědošedé housenky jsou charakteristické dvěma páry krátkých trhů na 11. článku a šikmými příčnými pruhy na bocích a k hřbetní části 4. článku těla. Housenky se vyskytují v dubnu až červnu především na trnce a hlohu, z ovocných dřevin na peckovinách, hlavně na švestce domácí, ale i na jabloní. Housenky se kuklí na zemi. Motýli létají na podzim v září a říjnu. Druh se vyskytuje vždy jednotlivě a nejsou u něj známy případy škodlivého přemnožení. Ochrana nebývá potřebná.