DENNÍ MOTÝLI - Ostruháček březový

Housenky ostruháčka březového se vyskytují v květnu až červenci jednotlivě na listech švestek, renklód, meruněk a některých dalších peckovin. Housenky jsou zelené, se žlutou kresbou po stranách těla a na hřbetě.

Housenky ostruháčka březového se vyskytují v květnu až červenci jednotlivě na listech švestek, renklód, meruněk a některých dalších peckovin. Housenky jsou zelené, se žlutou kresbou po stranách těla a na hřbetě. Podobně jsou i housenky ostruháčka švestkového, které se však vyskytují asi o měsíc dřív. Skutečně škodlivé výskyty ani jednoho z těchto druhů motýlů čeledi modráskovitých nejsou ve střední Evropy známy.