Bělásek ovocný

Bělásek ovocný byl ještě v 50. a 60. letech 20. století velmi hojným druhem a na mnoha místech způsoboval holožíry ovocných stromů. Jde o polyfágní druh, jehož housenky se živí listy většiny ovocných dřevin. V současnosti je v celé střední Evropě velmi vzácný až ohrožený a zásluha ochranu.

Bělásek ovocný byl ještě v 50. a 60. letech 20. století velmi hojným druhem a na mnoha místech způsoboval holožíry ovocných stromů. Jde o polyfágní druh, jehož housenky se živí listy většiny ovocných dřevin. V současnosti je v celé střední Evropě velmi vzácný až ohrožený a zásluha ochranu. Je to  však druh s gradační tendencí. Na drastických změnách jeho  množství se zřejmě podílí entomopatogenní mikroorganismy. Housenky o velikosti asi 6 - 8 mm, s černým základním zbarvením a oranžovými proužky po stranách těla, přezimují ve skupinách po 10 - 70 ks v několika k sobě navzájem a ke stromu připředených listech v koruně stromů. Housenky začínají být aktivní na jaře v době rašení pupenů. Část větve opřádají vlákny. Na takto vytvořeném "polštářku" se zdržují přes noc a během chladného počasí. Po 4 svlékání žijí jednotlivě. Koncem května a počátkem června housenky ukončují žír. Ke kuklení se lehce připřádají k borce větví a kmenů stromů. Motýli se líhnou počátkem června a brzy po spáření kladou samice vajíčka. Malé housenky skeletují listy živné rostliny. V červenci si z několika listů sepřádají úkryt, v němž společně přezimují. V dobách kalamitních výskytů běláska ovocného byla během přezimování pozorována až 80% redukce množství housenek sýkorami.