OBRATLOVCI - Hryzec vodní

V blízkosti potoků a na vlhkých místech si hryzci vyhrabávají rozsáhlé systémy nor s hnízdem a zásobárnami. Některé vchody v březích potoků ústí pod úrovní vodní hladiny přímo do vodního toku. Hryzec je podstatně větší než hraboš polní, délka těla se pohybuje mezi 13 - 24 cm. Zbarvení je  tmavohnědé, mladí jedinci bývají často celí černí.

Příznaky: V blízkosti potoků a na vlhkých místech si hryzci vyhrabávají rozsáhlé systémy nor s hnízdem a zásobárnami. Některé vchody v březích potoků ústí pod úrovní vodní hladiny přímo do vodního toku. Hryzec je podstatně větší než hraboš polní, délka těla se pohybuje mezi 13 - 24 cm. Zbarvení je  tmavohnědé, mladí jedinci bývají často celí černí.
Význam: Hryzec vodní je úporným škůdcem hlavně v zahradách a sadech. Z ovocných dřevin napadá hlavně kořeny jabloní. Významné škodí i na kořenové zelenině.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Hryzec žere především nadzemní, zelené částí rostlin, ale i oddenky a kořeny bylin a stromů.
Vývojový cyklus: Od poloviny března do poloviny října mívá samice 3 - 4x v průměru 5 - 6 mláďat. Mláďata jsou pohlavně dospělá za 6 - 8 týdnů po narození.
Ekologie: Při gradaci dosahuje množství hryzců na 100 m toku potoka až 10 ks. Do zahrad a sadů se hryzci stěhují hlavně na podzim.
Ochrana
Nepřímá:
Podpora predátorů, např. udržování křovin v okolí sadů, vyvěšování budek pro poštolky, kalousy a puštíky a skládání hromad kamení, v nichž se zdržují v okolí sadů lasičky - to vše přispívá k omezení škodlivého výskytu hryzců.
Přímá: V ohrožení lokalitách je důležité důsledné a trvalé likvidování hryzců kombinací všech dále uvedených metod boje. Protože hryzci mají snahu velmi rychle ucpat rozkopané chodby, lze účinně vychytávat do trubkových pastí umístěných jedním koncem ven z chodby. Současně s tím je vhodné do nor aplikovat speciální nástrahy s rodenticidy, příp. plynovat systémy chodeb kouřovými parami. K přímé ochraně se rovněž používají ochočené fretky. Důležité je však ochranu provádět důsledně a dlouhodobě na celé ploše sadů. Na malých zahrádkách, kde lze jen stěží dosáhnout plošných zásahů, je ochrana proti hryzcům problematická.