Hraboš polní

Hraboš polní si vyhrabává systémy chodeb. U vchodů do chodeb bývají často kupky vyhrabané hlíny. Na povrchu půdy vyšlapává mezi jednotlivými vchody vegetaci a vytváří tak zřetelné chodbičky. Hraboš je šedohnědě až nažloutlé zbarven, spodina těla je světlá.

Příznaky: Hraboš polní si vyhrabává systémy chodeb. U vchodů do chodeb bývají často kupky vyhrabané hlíny. Na povrchu půdy vyšlapává mezi jednotlivými vchody vegetaci a vytváří tak zřetelné chodbičky. Hraboš je šedohnědě až nažloutlé zbarven, spodina těla je světlá. Ocas má délku třetiny těla, tělo dosahuje délky 9 - 11 cm.
Význam: Hraboš polní je především významným škůdcem pícnin, avšak při přemnožení může poškodit i ovocné sady a vinice.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Hraboš polní se živí rostlinnou potravou, především zelenými částmi rostlin. Během zimy žere i kořínky a kůru dřevin.
Vývojový cyklus: Rozmnožuje se od konce února do poloviny listopadu, při teplém počasí a ve stozích slámy nebo sena se hraboši rozmnožují i v zimě. Samice mívá za sezonu nejčastěji 3 - 4 vrhy s 5 - 6 mláďaty. Mláďata pohlavně dospívají po 4 - 6 týdnech od narození.
Ekologie: Při dosažení vrcholu gradace, kdy může být na jednom hektaru až kolem 1,500 hrabošů, samice přestávají již  počátkem srpna rodit mláďata. V přemnožení populaci dochází k neustálým bojům o prostor, potravu i úkryt. Důsledkem toho je stres a nakonec hynutí hrabošů na následky hypoglykemického šoku a nákaz tuberkulózu a jiným chodbami. Jedinci z přemnožené populace obvykle rychle během zimy hynou a gradace končí. Ke kalamitám může opět docházet již po 3 - 4 letech.
Ochrana
Nepřímá:
Velký význam při prevenci přemnožení hrabošů má  kosení a mulčovací bylinné vegetace v sadech a vinicích. Významná je rovněž podpora dravců, sov a lasiček vyvěšováním umělých hnízdišť a skládání hromad kamení v okolí sadů.
Přímá: Při likvidaci gradace je možné sypat do nor povolené návnadové rodenticidy.