Ptáci

Některé druhy ptáků, např. špačci, méně často také bažanti, příp. kosi a další druhy, jsou významnými škůdci jak vinic, tak třešňových, višňových a jiných sadů. Všechny tyto druhy ptáků se v době hnízdění živí hmyzem a jsou tedy převážně užitečné. Některé druhy ptáků, např. hýl obecný, se přes zimu živí pupeny ovocných stromů.

Některé druhy ptáků, např. špačci, méně často také bažanti, příp. kosi a další druhy, jsou významnými škůdci jak vinic, tak třešňových, višňových a jiných sadů. Všechny tyto druhy ptáků se v době hnízdění živí hmyzem a jsou tedy převážně užitečné. Některé druhy ptáků, např. hýl obecný, se přes zimu živí pupeny ovocných stromů. Ovoce naklovnuté ptáky bývá následně v místech poškození dále napadáno škvory, vosami a dalším hmyzem. Ochranu velkých ploch vinic a sadů před špačky poměrně spolehlivě zajišťují sokolníci s ochočenými dravci. Mechanická a akustická plašící zařízení fungují jen krátkodobě, protože ptáci si na ně po čase zvyknou. Spolehlivou ochranou skýtá rovněž plašení ptáků střelbou slepými náboji a přístroje napodobující poplašný křik ptáků.