Ochrana spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že dojde mezi zákazníkem a prodejcem ke spotřebitelskému sporu, z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz