Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Zahradnictví JIKL

Obchodní podmínky - Zahradnictví JIKL

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem.

E-shop www.jikl.cz prodává a proto i popisuje léčivé účinky mnoha léčivých rostlin. Tyto texty jsou pouze pro informační či vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití.

Nejsme oprávněni radit, či dokonce doporučovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán, nebo jakékoliv konkrétní použití.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. A zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům.

Vyplní-li zákazník při zadávání objednávky správně e-mailovou adresu, bude mu na ni automaticky během několika málo minut doručena kopie objednávky jako potvrzení, že je objednávka řádně učiněna.

Neobdrží-li zákazník kopii objednávky na zadanou e-mailovou adresu, napsal chybně e-mailovou adresu, anebo nebyla objednávka správně dokončena.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany.

SEMÍNKA

Objednávky semen jsou vyřizovány maximálně do pěti dnů při zasílání na dobírku.

Nebo do 5 dnů po připsání peněz na konto při platbě předem.

V případě, že to tak není, prosíme o oznámení toho nejlépe na email jikl@jikl.cz

Pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná o stejný druh, ale nepatrně jinou odrůdu, je možné objednaný druh nahradit náhradní odrůdou.

Pokud je náhrada ve vyšší cenové skupině, vyšší cena se nepřipočítává.

1a - Semínka jsou posílána v barevných sáčcích, ve výjimečných případech v PE zavírajících sáčcích. To platí pouze u semen „okrajových“ léčivých rostlin, kterých se prodá několik ročně, a proto pro ně barevné sáčky neexistují.

2a - Neposíláme semínka s tím, že když někdo nebude při pěstování úspěšný, když bude tvrdit, že mu nic nevyklíčilo, že se mu automaticky vrátí peníze či že se mu automaticky pošlou nová semínka.

Tak to nefunguje nikde.

Že někomu semena nevyklíčí, to nemusí vůbec nic vypovídat o klíčivosti semen. Klíčivost, - a že někomu nic nevyklíčilo, - to jsou dvě zcela rozdílné věci.

Že někomu nic nevyklíčilo, to může mít spousty příčin a zkušený zahrádkář to ví.

Že je špatná klíčivost, to je vážné obvinění výrobce. Ne prodejce. Ten jen musí zamítnout reklamaci.

3a - Záruka na semínka - na jejich vrácení je 3 týdny. Do tří týdnů je dle zákona možné semínka vrátit.

Je to proto, aby měl prodávající možnost prodat semínka jinému zákazníkovi. Vždy tedy jde o vrácení sáčku se semínky nijak neporušeného, nijak nepoškozeného.

4a - Storno objednávky semen ze strany kupujícího lze uskutečnit e-mailem na adresu jikl@jikl.cz, který pak zároveň slouží i jako důkaz.

Pokud ještě semínka nebyla odeslána, storno je pro odesílatele závazné a je bez jakýchkoliv poplatků. Rozhodující je datum na „stornovém“ emailu, a datum odeslání zásilky.

5a - V případě zrušení objednávky, která je už ale odeslána, nebo v případě nepřevzetí si zásilky se semeny má prodejce nárok na náhradu škody, kterou jsou prokazatelné náklady spojené s expedicí zboží.

6a - V případě špatně vyřízené objednávky semen, tedy při její reklamaci je nutno postupovat podle reklamačního řádu.

7a - V případě, že dojde mezi zákazníkem a prodejcem ke spotřebitelskému sporu, z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz

ROSTLINY

Rostliny nejsou spotřební zboží, je to živá příroda. Proto se mohou posílat pouze v době, kdy je to vzhledem ke klimatickým podmínkám možné. A když jsou rostliny ve výborném stavu.

Rostliny se vyvíjí, mění velikost, mohou být napadeny chorobami, škůdci … proto není možné mít v prodeji od března všechno a pořád, co se od listopadu pro následující rok na www.jikl.cz nabízím pro objednání.

V době internetových možností, když si zákazník vše fotí, někdy i nejprve naaranžuje a až pak fotí, popisuje dle potřeby, aby to představilo prodejce v tom nejhorším světle, a to pak vystavuje a šíří na internetu, různě přeposílá, sdílí…. ani není možné poslat špatné rostliny, či je špatně zabalit. Proto se posílá vždy to nejlepší. Jen to je vizitka, to je reklama zahradnictví a šance na další objednávky.

1b - Objednávky rostlin se snažíme vyřizovat v termínu, který si zákazník uvede do objednávky.

Termín odeslání není závazný, je informativní, protože vždy má přednost, aby byla zásilka kompletní a aby byly rostliny v perfektním stavu.

Pokud přesto zákazník trvá na termínu odeslání, vyhrazujeme si právo nevyhovět zákazníkovi, nebo nezaslat některé z požadovaného zboží, abychom se nevystavovali možnosti nespokojenosti zákazníka. Prosíme zákazníky, aby toto respektovali, neboť je to v jejich zájmu.

2b - Dojde-li ke změně ceny rostliny, při zasílání vždy platí cena již dohodnutá, která je uvedena na objednávce.

3b - Náhradní druhy rostlin léčivek či trvalek neposíláme, protože je není možné nahradit. Výjimkou jsou jen letničky, květiny, jichž odrůda není přesně taková, jaká je objednaná, ale je jí velice podobná.

4b - Zásilky s rostlinami se odesílají pouze ve dnech, které vylučují, aby zásilka neuvízla někde přes víkend. (pondělí, úterý, středa)

5b - Storno objednávky rostlin ze strany kupujícího lze uskutečnit e-mailem (jikl@jikl.cz), který pak zároveň slouží i jako důkaz.

Pokud ještě rostliny nebyly odeslány, storno je pro odesílatele závazné a je bez jakýchkoliv poplatků. Rozhodující je datum na „stornovém“ emailu, a datum odeslání zásilky.

6b - V případě zrušení objednávky až po jejím odeslání, nebo v případě nevyzvednutí si zásilky s rostlinami má prodejce nárok na celkovou náhradu škody, která je obvykle ve výši ceny rostlin a poštovného.

Kupující je povinen tyto škody nahradit, protože takovým jednáním vznikla škoda. Rostliny bez problému přečkají cestu k zákazníkovi, tedy ty dva, tři i čtyři dny v balíku.

Ale pokud si je zákazník nevyzvedne, pak rostliny cestují zpátky. A to už jsou rostliny v balíku i přes víkend. Rostliny v balíku 7 dní a více jsou už tak poškozené, zničené, že už je ani nelze zachránit, natož pak použít pro další prodej. Jsou zničené, a tedy vznikla škoda. Proto je potřeba škodu, která je jednoznačná a snadno prokazatelná, která je způsobena nezodpovědným jednáním zákazníka, nahradit.

7b - Živé rostliny spadají pod zákon 367/2000 §53 odst. 7 písmen. c), kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů, jelikož rostliny spadají pod zboží podléhající rychlé zkáze a nebylo by možné jejich opětovné vrácení do prodeje.

8b - Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození obalu, máte právo na pobočce pošty či před kurýrem do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah.

Prosím učiňte tak, než zboží nepřeberete a putuje zpět na naši adresu. Rostliny většinou nejsou poškozeny. V takovém případě nelze zásilku reklamovat s tím, že se musí poslat nová.

Pokud jsou rostliny poškozeny, sepište s poštou či s kurýrem reklamační list. Při takovém postupu zboží prakticky ihned a zdarma nahradíme za nové rostliny, bez ohledu na vyjádření pošty či kurýra.

Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s níž souhlasí na základě kupní smlouvy a potvrzením obchodních podmínek.

Kompletnost zásilky rostlin je nutné okamžitě, nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, překontrolovat. Po této době se zboží bere jako kompletně dodané a že rostliny byly v dobrém stavu.

9b - V případě poškození rostlin, či jiných nesrovnalostech, tedy při reklamaci zásilky, je nutné postupovat podle reklamačního řádu.

10b - V případě, že dojde mezi zákazníkem a prodejcem ke spotřebitelskému sporu, z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz

Za Zahradnictví JIKL Jiří Klušák