Kotvičník

Semínka kotvičníku máme v prodeji celoročně. 
Rostliny kotvičníku prodáváme od konce dubna do července.
Kotvičníková nať ze sklizně srpen 2022 je už v prodeji.

Louka starých časů 50g

Louka starých časů 50g

274 Kč

ouka starých časů, 51 druhů lučních květin, 10 druhů lučních travin
Poloha: Slunná na zahradě i v krajině
Louka obohacená o zapomenuté polní květiny.

Množství

Složení:

Luční květiny 80 %
čičorka pestrá (Securigera varia) – 2
divizna švábovitá (Verbascum blattaria) – 0,3
hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) – 1
hlaváček letní (Adonis aestivalis) – 3
hlaváček roční (Adonis annua) – 3
hořec křížatý (Gentiana cruciata) – 0,2
hvězdnice chlumní (Aster amellus) – 0,2
hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) – 0,5
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) – 1
hvozdík pyšný (Dianthus superbus) – 0,5
chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca) – 0,1
chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) – 1,5
chrpa modrá (Centaurea cyanus) – 1
jetel horský (Trifolium montanum) – 2,5
kmín kořenný (Carum carvi) – 4
kohoutek věncový (Lychnis coronaria) – 1
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) – 5
koukol polní (Agrostemma githago) – 4
krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum aureum) – 1,5
kravinec španělský (Vaccaria hispanica) – 1,9
len vytrvalý (Linum perenne) – 4
mák vlčí (Papaver rhoeas) – 0,5
merlík všedobr (Chenopodium bonus-henricus) – 0,5
mrkev obecná (Daucus carota) – 1,5
oman vrbolistý (Inula salicina) – 0,2
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – 1
ostrožka stračka (Consolida regalis) – 0,5
ostrožka východní (Consolida orientalis) – 0,5
pilát lékařský (Anchusa officinalis) – 2
plamének celolistý (Clematis integrifolia) – 1
prvosenka jarní (Primula veris) – 3
řebříček bertrám (Achillea ptarmica) – 0,8
řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) – 0,5
řimbaba obecná (Tanacetum parthenium) – 0,3
silenka francouzská (Silene gallica) – 0,2
silenka kuželovitá (Silene conica) – 0,2
silenka převislá (Silene pendula) – 0,2
sléz velkokvětý (Malva alcea) – 3
smolnička obecná (Viscaria vulgaris) – 1
starček bludný (Solidago erraticus) – 0,4
suchokvět roční (Xeranthemum annuum) – 2
svízel syřišťový (Galium verum) – 2
šalvěj hajní (Salvia nemorosa) – 1,5
šalvěj luční (Salvia pratensis) – 6
šťovík kyselý (Rumex acetosa) – 1
tužebník obecný (Filipendula vulgaris) – 2
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) – 2
večernice lesní (Hesperis sylvestris) – 0,5
vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) – 6
zvonek klubkatý (Campanula glomerata) – 0,3
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) – 0,2

Traviny 20 %
bojínek hliznatý (Phleum nodosum) – 0,5
kostřava červená (Festuca rubra) – 5
kostřava ovčí (Festuca ovina) – 2,5
lipnice luční (Poa pratensis) – 2
mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) – 0,5
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 3
psineček obecný (Agrostis capillaris) – 0,5
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 2
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) – 1,5
třeslice prostřední (Briza media) – 2,5

16,8

Vlastnosti

Balení
50 g