Kotvičník

Semínka kotvičníku máme v prodeji celoročně. 
Rostliny kotvičníku prodáváme od konce dubna do července.
Kotvičníková nať ze sklizně srpen 2022 je už v prodeji.

Slunná stráňka 10 g

80 Kč

Na 5 - 10 m čtverečných, 56 druhů lučních květin a 13 druhů lučních trav.
Výběr rostlin, snášejících i mělké a vysýchvé půdy. V přírodě zde obsažené rostliny obývají suché a písčité půdy nebo skalní stepi. Směs obsahuje větší podíl bobovitých rostlin, které koření do hloubky a navíc se dokážou sami zásobit dusíkem. Mohou proto obývat i mrtvé půdy bez humusu. Směs Slunná stráňka je proto vhodná k založení pestrého květnatého porostu na celý den osluněných místech s vysýchavou půdou nebo na půdách písčitých, kamenitých a málo úrodných. Na vlhčích a úrodnějších stanovištích vznikne z této směsi mohutný porost.

Množství

ruční setí .......... 2 g na 1m2 - setí strojovou sečkou .......1 g na 1m2

Luční květiny 75 %
 
černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) – 0,3
česnek šerý horský (Allium senescens sp.montanum) – 0,5
čičorka pestrá (Securigera varia) – 3
devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) – 0,5
divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) – 0,05
divizna černá (Verbascum nigrum) – 0,1
dobromysl obecná (Origanum vulgare) – 0,3
hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) – 0,7
hadinec obecný (Echium vulgare) – 1
hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca) – 0,3
hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris) – 0,1
hvozdíček lomikamenovitý (Petrorhagia saxifraga) – 0,2
hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) – 2
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) – 1
hvozdík pozdní (Dianthus serotinus) – 0,3
chlupáček chocholičnatý (Pilosella cymosa) – 0,05
chrpa latnatá (Centaurea stoebe) – 2
jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) – 0,5
jetel prostřední (Trifolium medium) – 2
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) – 2
jitrocel prostřední (Plantago media) – 0,2
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) – 4
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) – 1,5
krvavec menší (Sanquisorba minor) – 7
lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) – 0,1
mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) – 1
mochna stříbrná (Potentilla argentea) – 1,5
mrkev obecná (Daucus carota) – 1,5
oman srstnatý (Inula hirta) – 0,1
pamětník rolní (Acinos arvensis) – 0,2
pelyněk ladní (Arthemisia campestris) – 0,1
pilát lékařský (Anchusa officinalis) – 1,5
prasetník lysý (Hypochaeris glabra) – 0,1
pryskyřník hliznatý (Ranunculus bulbosus) – 3,5
pupava obecná (Carlina vulgaris) – 0,1
rozrazil klasnatý (Veronica spicata) – 0,3
rýt žlutý (Reseda lutea) – 0,5
řebříček obecný (Achillea millefolium) – 1
řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) – 6
sesel sivý (Seseli osseum) – 1
silenka nící (Silene nutans) – 3
sléz velkokvětý (Malva alcea) – 4
smldník alsaský (Peucedanum alsaticum) – 0,3
smolnička obecná (Viscaria vulgaris) – 1
suchokvět roční (Xeranthemum annuum) – 1
svízel syřišťový (Galium verum) – 2 
šalvěj hajní (Salvia nemorosa) – 2
šalvěj luční (Salvia pratensis) – 2
šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) – 5
šedivka šedá (Berteroa incana) – 1,5
škarda vláskovitá (Crepis capillaris) – 0,1
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – 2,5
tařice horská (Aurinia montanum) – 0,2
trávnička obecná (Armeria elongata) – 0,2
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) – 1,8
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) – 0,3

Traviny 25% 
bojínek hliznatý (Phleum nodosum) – 1,5
kostřava červená (Festuca rubra) – 4
kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) – 2
kostřava ovčí (Festuca ovina) – 5
lipnice cibulkatá (Poa bulbosa) – 2
lipnice luční (Poa pratensis) – 2
mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) – 0,5
psineček obecný (Agrostis capillaris) – 0,5
smělek jehlancový (Koeleria pyramidata) – 1
smělek štíhlý (Koeleria macrantha) – 1
sveřep vzpřímený (Bromus erectus) – 3
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 0,5


13

Vlastnosti

Balení
10 g