Kotvičník

Semínka kotvičníku máme v prodeji celoročně. 
Rostliny kotvičníku prodáváme od konce dubna do července.
Kotvičníková nať ze sklizně srpen 2022 je už v prodeji.

Žlutá louka 40 g

290 Kč

43 druhů lučních květin a 9 druhů lučních trav

Žlutá louka je středně vysoká a krásná svými žlutými květy, které prozáří sluneční náladou i zatažený den. Tato louka je určena spíše do uzavřených zahrad izolovaných od okolí, neboť jinak dochází k vtrušování květin s jinou barvou květů z okolí. Také je možné toto osivo přimíchat k jiným lučním květnatým osivům pro posílení žlutě kvetoucích rostlin v budoucí louce.

  • Stanoviště: slunce, střední a sušší vláhové poměry
  • Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka
  • Doporučený výsev:
    • – pro ruční setí …… 2g na 1m2
    • – setí secím strojem …… 1g na 1m2
Množství

Luční květiny 80%
celík zlatobýl (Solidago virgaurea) – 0,3
čilimník černající (Cytisus nigricans) – 3
devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) - 1
divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) – 0,2
hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) – 3,2
hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca) – 1
hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum) – 1
hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris) – 0,2
jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum) – 1
jestřábník savojský (Hieracium sabaudum) – 1
jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) – 2
jetel panonský (Trifolium panonicum) – 3
jetel zlatý (Trifolium aureum) – 0,5
kozí brada východní (Tragopogon orientalis) – 2
kručinka barvířská (Genista tinctoria) – 3
len žlutý (Linum flavum) – 0,2
lnice květel (Linaria vulgaris) – 1
máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) – 1
mochna přímá (Potentilla recta) – 1
mochna stříbrná (Potentilla argentea) -1
náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) – 0,5
oman britský (Inula britannica) – 0,2
oman srstnatý (Inula hirta) – 0,2
oman vrbolistý (Inula salicina) – 0,2
prvosenka jarní (Primula veris) – 2
pryskyřník hliznatý (Ranunculus bulbosus) – 6
pryskyřník prudký (Ranunculus acer) – 4,5
rmen barvířský (Cota tinctoria) – 2
routa vonná (Ruta graveolens) – 3
řepík vonný (Agrimonia procera) – 8
sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica) – 1
starček přímětník (Senecio jacobaea) – 0,3
starček vodní (Senecio aquaticus) – 0,3
svízel křížatý (Cruciata laevipes) – 4
svízel syřišťový (Galium verum) – 3
svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii) – 3
šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) – 4
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – 3
tařice skalní (Aurinia saxatilis) – 2
trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) – 0,2
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – 1
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) – 4
vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) – 1

Traviny 20%
kostřava červená (Festuca rubra) – 4
kostřava ovčí (Festuca ovina) – 2
lipnice luční (Poa pratensis) – 2
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) – 1
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 3
psineček obecný (Agrostis capillaris) – 1
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 0,5
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) – 6
třeslice prostřední (Briza media) – 0,5

22

Vlastnosti

Balení
40 g