Kotvičník

Semínka kotvičníku máme v prodeji celoročně. 
Rostliny kotvičníku prodáváme od konce dubna do července.
Kotvičníková nať ze sklizně srpen 2022 je už v prodeji.

Modrá louka 10 g

74 Kč

31 druhů lučních květin a 10 druhů lučních trav

Patří mezi nižší zahradní louky. Modré květiny se v přírodě vyskytují vzácněji, možná i pro jejich pomalý počáteční růst. Pro lepší vývoj je vhodné sekat Modrou louku častěji a výše nad zemí. Tato louka je určena spíše  do uzavřených zahrad izolovaných od okolí, neboť jinak dochází k vtrušování květin s jinou barvou květů z okolí. Také je možné toto osivo přimíchat k jiným lučním květnatým osivům pro posílení modře kvetoucích rostlin v budoucí louce.

  • Stanoviště: slunce, střední vláhové poměry
  • Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka
  • Doporučený výsev:
    • – pro ruční setí …… 2g na 1m2
    • – setí secím strojem …… 1g na 1m2
Množství

Luční květiny 80%
boubelka velkokvětá (Platycodon grandiflorum) – 1
čekanka obecná (Cichorium intybus) – 2
divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) – 0,1
hadinec obecný (Echium vulgare) – 2
hlaváč fialový (Scabiosa columbaria) – 0,5
hvězdnice chlumní (Aster amellus) – 0,5
chrastavec rolní (Knautia arvensis) – 6
chrpa modrá (Centaurea cyanus) – 5,5
kakost luční (Geranium pratense) – 2
kosatec sibiřský (Iris sibirica) – 8 
len rakouský (Linum austriacum) – 3
len vytrvalý (Linum perenne) – 8
modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) – 1
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – 4
ostrožka stračka (Consolida regalis) – 2
ostrožka východní (Consolida orientalis) – 2
pilát lékařský (Anchusa officinalis) – 4
rozrazil dlouholistý (Veronica maritima) – 0,6
rozrazil klasnatý (Veronica spicata) – 0,5
rozrazil ožankový (Veronica teucrium) – 0,5
rozrazil sibiřský (Veronicastrum sibiricum) – 0,5
šalvěj hajní (Salvia nemorosa) – 6
šalvěj luční (Salvia pratensis) – 6
šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) – 6
yzop lékařský (Hyssopus officinalis) – 6
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) – 0,3
zvonek karpatský (Campanula carpatica) – 0,3
zvonek klubkatý (Campanula glomerata) – 0,4
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) – 0,5
zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) – 0,5
zvonek širokolistý (Camapanula latifolia) – 0,3

Traviny 20%
kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) – 3
kostřava sivá (Festuca pallens) – 3
kostřava vláskovitá (Festuca filiformis) – 1
kostřava waliská (Festuca valesiaca) – 2
lipnice smáčknutá (Poa compressa) – 1
ovsíř luční (Helictochloa pratensis) – 0,5
pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) – 3
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 3,5
psineček obecný (Agrostis capillaris) – 1
pýr prostřední (Elymus hispidus) – 2

25

Vlastnosti

Balení
10 g