Kotvičník

.

Admira F1

Admira F1

25 Kč

NAKLÁDAČKA hruboostná - tedy vhodná do oblastí s méně vhodnými klimatickými i pěstitelskými podmínkami.
Plody jsou štíhlé, (D:Š = 3:1), tupě zakončené, velmi kvaĺitní.

Množství

ing. B. Holman
2

Vlastnosti

Balení
2 g