Šanta sibiřská

Šanta sibiřská, trvalka

25 Kč

Většinou se jedná o silně aromatické, hustě keříčkovitě rostoucí rostliny, jejichž léčivé a gastronomické účinky znali již staří Římané, kteří rostlině pravděpodobně dali dnešní jméno Nepete – město, které bylo centrem starobylé etruské civilizace v Toskánsku.

Množství

Nepeta L. – šanta Lamiaceae

250 vytrvalých nebo jednoletých druhů, původně rozšířených v temperátních oblastech Euroasie a v Africe.

Většinou se jedná o silně aromatické, hustě keříčkovitě rostoucí rostliny, jejichž léčivé a gastronomické účinky znali již staří Římané, kteří rostlině pravděpodobně dali dnešní jméno Nepete – město, které bylo centrem starobylé etruské civilizace v Toskánsku.

Terminální nebo axilární lichoklasy jsou tvořeny dvoupyskými, většinou modrými, méně často růžovými a bílými, vzácně i žlutými květy. Ty v době svého plného vývinu lákají velké množství včel.

Nejznámější druh Nepeta cataria L. – šanta kočičí (zplaněle rostoucí i v ČR v teplejších oblastech) působí svými aromatickými látkami, kterými je celá rostlina prostoupena, na kočky jako afrodisiakum.

Nepeta sibirica L.

(syn.Dracocephalum sibiricum (L.) L. )

Původ: Čína, Mongolsko, Rusko

Ekologie: travnaté svahy v 1800-2700 m n.m.

Růstové a vzhledové charakteristiky: vytrvalá bylina, dorůstající kolem 100 cm. Listy řapíkaté, čepel podélně trojúhelníkovitá až kopinatě trojúhelníkovitá, 5-9 x 1,2-2,2 cm velká, na líci lysá, na rubu hustě žlutě žláznatá. Žilnatina listu chlupatá, báze mělko srdčitá, okraj čepele zubatý, apex zašpičatělý. Lichoklasy 9-15 cm velké, kalich 10mm velký, hustě žláznatě chlupatý, do ½ až 1/3 rozeklaný. Velmi atraktivní řídké válcovité lichoklasy. Koruna intenzivně modrofialová, velká 2-3 cm. Období kvetení je dlouhé asi 18 týdnů s postupným nakvétáním a odkvétáním jednotlivých květů.

Pěstitelské vlastnosti a požadavky: Našedlý charakter listů většiny pěstovaných druhů a hybridů (ze skupiny N.racemosa a N. x faassenii) odpovídá velké toleranci těchto taxonů k nízké půdní a vzdušné vlhkosti. Rostliny nejlépe prosperují na plném slunci, v propustné sušší půdě. Velmi cennou vlastností je dlouhá doba kvetení, taxony náleží k trvalkám s nejdelší dobou kvetení. Po první vlně kvetení, která přichází obvykle v květnu a červnu a trvá 4-6 týdnů můžeme rostliny částečně seřezat, tvarovat a ještě více podpoříme druhou vlnu kvetení od srpna téměř do mrazů. Rostliny opakovaně zakvetou i bez seřezání. Rostliny v době kvetení velmi intenzivně lákají včely, motýle a jiný drobný blanokřídlý hmyz.

Množení: dělením, řízkováním, semenem

124

Vlastnosti

Balení
30 semen